เกิดเหตุระเบิดที่อู่ต่อเรือในเกาหลีใต้ เสียชีวิต 4 ราย

สำนักงานดับเพลิงในเกาหลีใต้เผยวันนี้ว่า เกิดเหตุระเบิดที่อู่ต่อเรือแห่งหนึ่งของเอสทีเอ็กซ์ ออฟชอร์ แอนด์ ชิปบิลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของประเทศ ส่งให้มีคนงานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 4 คน
Continue reading เกิดเหตุระเบิดที่อู่ต่อเรือในเกาหลีใต้ เสียชีวิต 4 ราย

วัดบางกะพ้อม

วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราวปีพ.ศ.2312 ที่มีสิ่งที่น่าสนใจภายใน ได้แก่
– จิตรกรรมฝาผนังที่เป็นปูนปั้นซึ่งแตกต่างจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดทั่วไป โดยเป็นปูนปั้นที่มีทั้งภาพนูนสูง นูนต่ำ และมีการเขียนสีแซมลงไปในบางจุด จิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นนี้อยู่ภายในพระอุโบสถหลังเก่าที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบจีนซึ่งเป็นศิลปะที่นิยมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 กล่าวคือไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ อุโบสถหลังนี้มีประตูทางเข้าเป็นทรงกลม มีปูนปั้นรูปทหารฝรั่งยืนเฝ้าทั้งสองด้าน
– รอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ๋ซ้อนกันสี่รอยที่ลดหลั่นกันไปซึ่งอยู่ภายในอุโบสถ รอยพระพุทธบาทจำลองนี้ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงธนบุรี ในส่วนพระพุทธบาทรอยที่ซ้อนลึกที่สุดนั้นเป็นไม้ประดับมุกที่ยังคงมี ลวดลายสวยงามน่าชม
– รูปเหมืองจริงของ “หลวงพ่อคง” พระเกจิชื่อดัง อดีตเจ้าอาวาสผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับวัดบางกะพ้อม ไว้มากมาย ซึ่งทุกวันนี้มีผู้เลื่อมใสเดินทางเข้ามาสักการะกันอย่างต่อเนื่อง
Continue reading วัดบางกะพ้อม

สปส.เล็งเพิ่มสิทธิ”ผู้ประกันตน”สู่ชั้นนำอาเซียน

สำนักงานประกันสังคมได้มีแผนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน
นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้มีแผนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนการปฏิรูปองค์กรให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างเสถียรภาพอย่างยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคม
Continue reading สปส.เล็งเพิ่มสิทธิ”ผู้ประกันตน”สู่ชั้นนำอาเซียน

ผบ.สส.มอบรางวัลผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผบ.สส.มอบรางวัลผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2560

Continue reading ผบ.สส.มอบรางวัลผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลองเทเบิ้ล

ลองเทเบิ้ล เป็นร้านอาหารที่จะทำให้คุณสนุกไปกับการรับประทานอาหารร่วมกับคนหมู่มากบนโต๊ะที่ยาวที่ สุดในโลก ร้านนี้ถูกออกแบบโดย Orbit Design Studio ดึงดูดใจด้วยการตกแต่งอย่างหรูหรา เพิ่มความกิ๊บด้วยการจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย ในรูปแบบวิดีโอโดยศิลปินไทยชั้นนำ ผ่านจอภาพทั้งบริเวณเหนือโต๊ะยาวและพื้นห้อง สำหรับเรื่องรสชาติอาหารจะเป็นแบบไทยร่วมสมัย มีการปรุงแต่งอย่างสร้างสรรค์ เครื่องปรุงต่างๆ ทำขึ้นโดยยึดวิธีการปรุง แบบดั้งเดิมร่วมกับแบบสมัยใหม่ ช่วยทำให้รสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใคร ชิมแล้วติดใจ จนต้องกลับมาอีกครั้ง
Continue reading ลองเทเบิ้ล

สาธารณสุขกาญจนบุรี แนะประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แนะประชาชนดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคติดต่ออื่นๆ และภัยสุขภาพ ได้แก่ อุทกภัย อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ภัยจากฟ้าผ่า และอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น
นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุกทั่วไป และบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักได้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิดซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดกาญจนบุรี พบโรคอุจจาระร่วงมากที่สุด รองลงมาคือ ปอดบวม ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตาแดง อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่อีสุกอีใส โรคจากเพศสัมพันธ์ และไข้เลือดออก (อัตรา 845.77, 138.41, 105.35, 72.5, 68.5, 35.54, 22.13, 20.83, 20.48 และ 4.59 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ)
Continue reading สาธารณสุขกาญจนบุรี แนะประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน

อย่าสับสน!สมอ.ชี้จับแค่สินค้ามอก.บังคับ ย้ำโดนหมดทุกร้าน

สมอ.ย้ำจับแค่สินค้ามอก.บังคับเท่านั้น โดนหมดทั้งร้าน 20 บาท 60 บาท นำเข้าญี่ปุ่น ส่วนสินค้าอื่นที่ไม่ต้องมีมอก. ขายได้ตามปกติ  นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ขอย้ำว่า ร้านค้าจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศทั้งในห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ชุมชน  ร้านค้าทั่วไป Continue reading อย่าสับสน!สมอ.ชี้จับแค่สินค้ามอก.บังคับ ย้ำโดนหมดทุกร้าน

สวนเกษตรชิตสกนต์

กิจกรรมหลักของสวนเกษตรชิตสกนต์ คือ การปลูกดอกดาวเรือง เพื่อตัดดอกส่งไปยังตลาดกลางกรุงเทพมหานคร จากพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่ถูกแบ่งแยกออกจากชิตสกนต์ รีสอร์ท ท่านจะได้พบและชื่นชมกับความสวยงามของไร่ดอกดาวเรืองอเมริกันพันธุ์ Sovereign Gold ที่ถูกจัดแบ่งล็อคการปลูกไว้รอนักท่องเที่ยวที่ใฝ่หาความสวยงามควบคู่กับความรู้และวิชาการ Continue reading สวนเกษตรชิตสกนต์

เฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวชายแดน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดนอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานสากล ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เน้นเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในทุกช่องทาง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค ซึ่งไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้เป็นการเกิดโรคตามฤดูกาล พร้อมขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ Continue reading เฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวชายแดน