สวนเกษตรชิตสกนต์

กิจกรรมหลักของสวนเกษตรชิตสกนต์ คือ การปลูกดอกดาวเรือง เพื่อตัดดอกส่งไปยังตลาดกลางกรุงเทพมหานคร จากพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่ถูกแบ่งแยกออกจากชิตสกนต์ รีสอร์ท ท่านจะได้พบและชื่นชมกับความสวยงามของไร่ดอกดาวเรืองอเมริกันพันธุ์ Sovereign Gold ที่ถูกจัดแบ่งล็อคการปลูกไว้รอนักท่องเที่ยวที่ใฝ่หาความสวยงามควบคู่กับความรู้และวิชาการ

ได้เชยชมไร่ดาวเรืองที่เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งตลอดปี นี่คือทางเลือกใหม่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย นอกจากนี้ สวนเกษตรชิตสกนต์ ยังมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด พืชผัก สมุนไพร และพันธุ์ไม้หายากให้ท่านได้ศึกษา นำชมสวนดอกดาวเรืองเพื่อการส่งออก ชมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยระบบธรรมชาติ การสาธิตทางการเกษตรต่างๆ บริการจัดกิจกรรมพาแลงเชิงอนุรักษ์ริมสวนดาวเรือง (Theme party) บริการที่พักและอาหาร การสาธิตทางการเกษตรจะต้องประสานงานล่วงหน้าก่อนเข้าชม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand